Budget Lease NL

Privacy Policy. Wij respecteren jouw privacygegevens

Privacy Policy.

Wij bewaken jouw betrouwbare gegevens

budgetleasenl.nl vindt de vertrouwelijke behandeling van je persoonsgegevens erg belangrijk en zorgt er daarom voor dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van je verkrijgen en hoe onze website budgetleasenl (hierna: de “Website”) gebruik maakt van cookies. Waar hieronder wordt gerefereerd aan “budgetleasenl.nl” worden daarmee bedoeld budgetleasenl.nl en tevens alle aan budgetleasenl.nl gelieerde partijen.

Om aan je onze diensten te kunnen aanbieden, werkt budgetleasenl.nl nauw samen met derde partijen, zoals autodealers, onderhoudsbedrijven, intermediairs die je met ons in contact brengen, alsmede partijen die budgetleasenl.nl helpen bij het ondersteunen van de onderneming, zoals het in stand houden van de software en IT-infrastructuur en beveiliging.

Artikel 1 – Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?

budgetleasenl.nl verzamelt (persoons)gegevens van:

Bezoekers van onze Website;

Zakelijke klanten en werkgevers;

Artikel 2 – Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van jouw?

budgetleasenl.nl verzamelt persoonsgegevens van je in onder meer de volgende situaties:

– Wanneer je de Website bezoekt;

– Wanneer je producten en/of diensten van budgetleasenl.nl wenst af te nemen of afneemt;

– Wanneer je met budgetleasenl.nl een overeenkomst sluit;

– Wanneer je gebruik maakt van één of meer producten, zoals online platforms, applicaties en software, van budgetleasenl.nl die het mogelijk maken om gegevens van je te verzamelen;

– Wanneer je contact opneemt met budgetleasenl.nl , bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of telefonisch;

Artikel 3 – Doeleinden van verwerking van gegevens

Bezoek Website

Op de Website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze Website verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden. Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de Website cookies geplaatst op jouw computer, smartphone of tablet. Zie onder artikel 5 meer over het gebruik van cookies door budgetleasenl.nl.

Een overeenkomst met budgetleasenl.nl

De gegevens die je in het kader van de overeenkomst aan budgetleasenl.nl verstrekt, gebruiken wij om deze overeenkomst met je uit te voeren, daarnaast gebruiken wij de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om je te informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst.

Contact met budgetleasenl.nl

Als je budgetleasenl.nl om informatie verzoekt, verwerkt budgetleasenl.nl de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om je vragen te beantwoorden.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen ook gebruik maken van de persoonsgegevens die je via de Website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

– Om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen jouw en budgetleasenl.nl;

– Om de Website en de diensten van budgetleasenl.nl te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek;

– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

– Ongevalbeheer;

– Voor andere managementdoeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits;

– Voor beveiliging van de Website en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de Website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).

Artikel 4 – Proportionaliteitsvereiste

budgetleasenl.nl verwerkt jouw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens, wanneer zij dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Artikel 5 – Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies? budgetleasenl.nl maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op je computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’. budgetleasenl.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van marketing cookies en sociale en externe cookies. Hieronder leggen we uit wat deze cookies zijn en wat wij met deze cookies doen.

Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de Website je op welk moment bezoekt. budgetleasenl.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Marketing / tracking cookies

Wij kunnen gebruik maken marketing / tracking cookies om relevante advertenties te kunnen laten zien, op basis van webpagina’s die je bekeken hebt.

Sociale en externe cookies

Daarnaast vind je op onze Website buttons naar social media, zoals Facebook . Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik gemaakt van code die door de social mediapartijen zelf wordt aangeleverd. De code van de social mediapartijen plaatsen cookies, zodat deze partijen je herkennen op het moment dat je iets van onze Website wilt delen. Ook kunnen er door derden advertenties op de Website worden geplaatst, deze derden plaatsen eveneens cookies om hun diensten optimaal te kunnen verlenen. Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie.

Weigeren cookies

Je kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, of dat je wilt dat uw browser je een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Je zult daarvoor de instellingen van uw browser moeten aanpassen. Iedere browser is anders, je kunt het beste de handleiding van uw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone.

Artikel 6 – Nieuwsbrief

Je kunt jouw e-mailadres opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan een lijst met abonnees. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een knop waarmee je zich kunt afmelden.

Artikel 7 – Beveiliging

budgetleasenl.nl hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Artikel 8 – Recht op inzage en verwijdering

Je kunt jouw gegevens te allen tijde bij budgetleasenl.nl opvragen of budgetleasenl.nl verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via het e-mailadres info@budgetleasenl.nl Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat budgetleasenl.nl wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat budgetleasenl.nl deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er wel rekening mee, dat nadat wij je gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

Artikel 9 – Derden

Wij zullen je persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij: Dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen jouw en budgetleasenl.nl, bijvoorbeeld in verband met de betaling, aflevering of onderhoud van de auto; budgetleasenl.nl op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of Indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij budgetleasenl.nl met als gevolg dat budgetleasenl.nl persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie. Wij maken met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen die zij in acht moeten nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.

Artikel 10 – Privacy policy derden

Op de Website van budgetleasenl.nl tref je een aantal links aan naar andere Website. budgetleasenl.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacy policy van de website die je bezoekt.

Artikel 11 – Bewaartermijn

budgetleasenl.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat.

Artikel 12 – Contact

budgetleasenl.nl Als je vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met budgetleasenl.nl, hieronder vind je onze gegevens:

Bdget Lease NL

Algemeen: +31852129554

E-mailadres: info@budgetleasenl.nl

Artikel 13 – Wijzigingen

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacy policy kun je vinden op de Website.

1Chat met ons